O Wexiödisk

NAŠE HISTORIE - ČISTÉ NÁDOBÍ

Společnost Wexiödisk AB byla založena v roce 1972.
Tři zakládající členové, kteří měli zkušenosti v oblasti potravinářského průmyslu, viděli možnost dodávat kompletní širokou škálu myček pro distributory velkých stravovacích organizací a společností.
Díky znalostem, předvídavosti a také ambicím nabídnout opravdu kvalitní produkty, byla vyvinuta celá řada jedinečných mycích strojů .
Mimořádně vysoká kvalita umožnila dosáhnout rychlého prodejního úspěch i mimo Švédsko.

NAŠE KVALITA

Naším cílem byl od počátku spokojený zákazník. Proto jsme se spíše než na nízkou pořizovací cenu zaměřili na poskytování vysokého provozního standartu pro obsluhu, nízké provozní náklady a také dobré pracovní prostředí. Jinými slovy prioritou jsou pro nás náklady na životní cyklus mycího stroj. Samozřejmostí jsou pro nás vynikající výsledky mytí.

NAŠI PARTNEŘI

Naše partnery, kteří distribuují, prodávají a servisují produkty Wexiödisk si velmi pečlivě vybíráme. Pouze společným intenzivním dialogem dosáhneme naplnění očekávání našich zákazníků v oblasti výroby a systému podpory odborné přípravy. Dnes je Wexiödisk předním dodavatelem ve Skandinávii s distribuční sítí nejen v Evropě, ale také například v Japonsku nebo dokonce v Austrálii. V minulosti se Wexiödisk napevno zařadil do prestižní skupiny výrobců dodávajících své produkty v odvětví leteckého cateringu, který je odvětvím stravovacího průmyslu s nejvyššími nároky na kvalitu, provoz a životnost mycích strojů.

NAŠE PRODUKTY

I nadále pokračujeme v našem zaměření na vývoj nových produktů s cílem udržet a zvýšit spokojenost našich zákazníků konkurenceschopným a technicky pokročilým sortimentem našich výrobků. Proto používáme nejnovější technologie spolu se zkušenostmi našich vývojových a technických pracovníků. Výrobní proces je nastaven od výběru kvalitních materiálů, až po náročnou kontrolu každého vyrobeného kusu, to vše za použití automatických strojů a robotů, díky kterým garantujeme uvedenou kvalitu a dostupnost pro koncového zákazníka.

NAŠE ZAMĚŘENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Myčky nádobí spotřebovávají velké množství energie, vody a chemických prostředků. Proto se Wexiödisk v posledních letech zaměřuje stále více na environmentální aspekt produkce a provozu mycích strojů, který vedl k vývoji nových unikátních produktů. ICS+ a Duplus jsou dvě nové patentované technologie, které dramaticky snižují dopad na životní prostředí. Tomu odpovídají i výrazně nižší provozní náklady.

VÝROBNÍ FAKTA

Výrobní závod Wexiödisk se nachází ve městě Växjö na jihu Švédska. Výrobní plocha závodu se rozkládá na přibližně 11000 metrech čtverečních. Počet zaměstnanců je cca 160.

NAŠE AMBICE

Každá instalace může být dobrou referencí.