Kondenseringsenhet och värmeväxlare till entanksmaskiner

På Wexiödisk arbetar vi alltid intensivt för att ta fram marknadens mest miljövänliga diskmaskiner med bästa driftsäkerhet och excellent diskresultat.

Efter en tids forskning och produktutveckling är vi stolta att kunna presentera ett komplett miljökoncept för våra entanksmaskiner.

Kondenseringsenheten förbättrar arbetsmiljön i diskrummet samtidigt som den sparar energi. Med värmeväxlare fås en effektiv värmeåtervinning av använt diskvatten vars energi återförs till diskmaskinen.

Båda produkterna kan användas samtidigt för att få en optimal energiåtervinning som är upp till 41%.

Mer information hittas under produkter - kringutrustning och tillbehör.