Epic -. nytt innovations- och teknikcentrum

Bc96f4a5b0 maskiner webb

EPIC - Regionens nya utbildningscentrum för teknik och innovation

I augusti invigdes Teknikens Hus, Epic, på Linnéuniversitetets område i Växjö. Initiativtagarna till satsningen är Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Gotech och Handelskammaren.

Syftet med EPIC är att kunna förse företagen i regionen med den tekniska kompetens de behöver. Det handlar om både kvalitet, och rätt kompetens på arbetskraft. EPIC är i första hand bli en kunskaps- och samverkanscentrum för näringslivet.

Stora och fina ytor för maskinhall, elever och lärare finns nu tillgängliga, lokaler som även kan nyttjas och användas av medlemsföretagen i Gotech. Totalt finns ett 40-tal olika maskiner och bland annat en miniatyrfabrik.

Se "spontanfilmen" med projektledare Ida Heinerud här.