Tillval WD-B

Wexiödisk banddiskmaskiner erbjuder en omfattande tillvalsutrustning för att kunna anpassas till kundens speciella behov

Exempel på tillval:

- Förlängd in och utmatning.
- Förlängda diskzoner. För minimerat överstänk vid diskning av långt gods, t.ex. kantiner, skärbräden.
- Extra brett band. För ökad kapacitet, större diskgods.
- Extra frihöjd. Anpassning till diskgods.
- Band. Ett flertal varianter band för de flesta typer av diskgods. Specialanpassning möjlig.
- Matningshastighet. Snabbval olika hastigheter för lätt kunna växla mellan normalt och svårdiskat gods.
- Spoltryck. Snabbval mellan normal och grovdisk.